Asoosama

Ateetee

Featured

Headline

Hiibboo

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: tales

Oduu Durii: Sangoota Sadii fi Waraabessa
January 28, 2011 – 2:08 pm | 4 Comments

Lolee Waayyuu irraa*
Bara durii keessaa, sangoota sadii bifaan: Adii, Burreefi Gurraacha ta’an jaalalaan bosona keessa waliin jiraatu turan. Garuu guyyaa tokko jaalala fi tokkummaan jireenyi isaanii waraabessatti dhagaahame. Waraabo inaafe mala ittin adda isan baasu …