Log in

WAO: Itti Ba’insa Qophee Araaraa fi Tokkummaa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/oaaforum_thumb_medium260_243.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/oaaforum_thumb_medium260_243.jpg'

oaaforum_thumb_medium260_243.jpgWaldaan Artistoota Oromoo fi Waldaan Manguddota Oromoo Minnesota; jarmayaalee hawaasa kan akka Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA), Waldaa Dargagoota Oromiyaa (OYA), Waldaa Dargagoota Oromoo Idlee Addunyaa (IOYA), Waldaa Musilimoota Oromoo, Waldaa Kirstiyaana Oromoo, Waldaa Waqeefata Oromoo fi Gumii Lammiwaan Oromoo Amarikaa (OACC) wajjin walta`uun walgahii ummata Adoolessa (July) 16, 2011 gaggeeffatee jira.


Walgahiin kun Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaa fi araara buusuu fi akkasumas ABO tokkoomsuuf deemsa araaraa maanguddoota Oromoon deemaa ture tumsuuf itti fufiinsa qophee waldaan Artistoota Oromooti.

 

Guutuu Dubbisuf As Tuqi.